Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021

02 JAN 2021 17:46
 • Uppdaterad: 02 JAN 2021 17:46

LK TV88 kallar till årsmöte för medlemmar söndagen den 31 januari 2021 kl 12:00. Formerna för årsmötets genomförande meddelas efter styrelsemötet den 18 januari utifrån Folkhälsomyndighetens föreskifter. 

Vill man som medlem få bilagor till årsmötet mejla till This is a mailto link så skickas bilagorna via e-post.

Dagordning

 1.  Mötets öppnande.

 2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av justeringsmän samt rösträknare.

 6. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning år 2020 (bilaga) 

 7. Budget- och verksamhetsplan 2021 (bilaga)

 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning år 2020 (bilaga)

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020.

 10. Fastställande av medlemsavgift för 2021.

 11. Val av ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter till styrelsen.

 12. Val av revisor och ersättare.

 13. Val av valberedning

 14.  Övriga frågor:

  1.  Medlemskap Svenska Cykelförbundet, Svenska Triathlonförbundet

                2   Klubbens tävlingsarrangemang 2021

                3  Ersättning startavgifter 2021

                4  Träningstider/träningsupplägg 2021

    15. Årsmötets avslutande.


Välkomna!

Styrelsen LK TV88Läs mer här


Epost: Adressen Gömd

Postadress:
LK Trollhättan-Vänersborg 88 - Friidrott
Dan Jonasson, Österlånggatan 3 B
46131 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 0701647100
E-post: This is a mailto link


Varvetmilen_Trollhattan